Algemene voorwaarden

Bij inschrijving gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

   Inschrijving en contributie:
 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en zal eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap in rekening worden gebracht.
 2. De betaling van de contributie geschiedt middels vooruitbetaling per kwartaal en kan voldaan worden door middel van automatische incasso of per factuur. De eerste keer zal het bedrag afwijkend zijn wegens het eenmalige inschrijfgeld en afhankelijk van de startdatum van het lidmaatschap.
 3. Indien u per factuur wenst te betalen komt er € 5,00 administratiekosten bij en dient u zelf het verschuldigde contributiebedrag te voldoen op rekeningnummer NL 66 INGB 0005 6749 81 t.n.v. judovereniging Ichikan onder vermelding van het factuurnummer.
 4. De contributie wordt het einde van het kwartaal (maart, juni, september, december) geïncasseerd dan wel in rekening gebracht.
 5. Indien de automatische incasso geweigerd wordt en judovereniging Ichikan u hiervoor een herinnering moet versturen wordt er € 5,00 administratiekosten per keer in rekening gebracht.
 6. Bij betalingen via een factuur dient de contributie binnen 6 weken betaald te zijn. Indien u te laat bent komt er € 5,00 euro herinneringskosten bij.
 7. Contributiegelden kunnen worden aangepast na besluit van de algemene ledenvergadering.

  Trainingen:
 8. De judoka dient in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige sportkledij.
 9. De judoka dient hygiënische op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort geknipt zijn en dat de judoka zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens het sporten niet gedragen worden.
 10. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

  Opzegging en beëindiging lidmaatschap:
 11. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website van Ichikan: www.ichikan.nl) te gebeuren.
 12. Opzegging geschied per kwartaal. Opzeggen kan vóór 30 maart, 30 juni, 30 september of 30 december, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd. Reeds betaalde contributie wordt niet terug betaald.
 13. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging voor automatische incasso. Als er sprake is van een betalingsachterstand kunnen wij de opzegging pas verwerken als alle betalingen zijn voldaan.
 14. Bij betalingsachterstand of wangedrag kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.

  Aansprakelijkheid:
 15. Judovereniging Ichikan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de sporter. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
 16. Judovereniging Ichikan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

  Gebruik persoonsgegevens:
 17. De gegevens die ingevuld worden op het inschrijfformulier worden voor administratieve redenen opgenomen in het lidmaatschapsregister van Ichikan. Deze persoonsgegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld. Indien een lid jonger dan 16 jaar is, dan zullen de ouders c.q. voogd toestemming moeten geven voor het gebruik van deze gegevens. Het gaat om NAW-gegevens, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, emailadres en bankrekening. Bovenstaande gegevens zullen worden gebruikt voor communicatie doeleinden en eventuele administratieve zaken. Wij houden onze leden via de mail op de hoogte van onze activiteiten en belangrijke informatie over de vereniging. De geboortedatum zal tevens gebruikt worden in de rubriek ‘verjaardagen’ in onze nieuwsbrief. Indien een lid dit niet wenst, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de vereniging.

  Rechten van een lid:
 18. Ieder lid heeft het recht op zijn eigen gegevens op te vragen bij de vereniging. Ichikan zal deze binnen 14 dagen verstrekken.
 19. Ieder lid heeft het recht om zijn eigen gegevens aan te laten passen bij de vereniging.
 20. Ieder lid heeft het recht Ichikan te vragen alle gegevens over de dragen aan een vereniging waar het lid naar zal overstappen.
 21. Ieder oud-lid heeft het recht om vergeten te worden. Ichikan is verplicht alle gegevens te verwijderen, tenzij dit nodig is voor financiële- en belastingtechnische wet- en regelgeving. We behouden de NAW, telefoon en e-mail gegevens voor 15 jaar opgeslagen in onze administratie voor lustrum activiteiten en bijzondere evenementen. Indien een lid dit niet wenst, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de vereniging.

  Foto-, en beeldmateriaal:
 22. Ichikan behoud zich het recht om tijdens lessen, examens, verenigingsactiviteiten en judowedstrijden foto- en filmmateriaal te maken ten behoeve van promotiedoeleinden van de vereniging. Dit materiaal zal altijd dienend zijn voor de club en kan in kranten, op de website en op social media worden vertoont. Indien een lid dit niet wenst kan dit kenbaar worden gemaakt bij de verening.

  Bijzondere evenementen:
 23. Tijdens bijzondere evenementen (dit zijn alle evenementen buiten de reguliere lessen) gaat het lid akkoord met de dan geldende regels en eventuele aanvullende gewenste informatie. Zo kan er tijdens een meerdaags evenement worden gevraag om allergie-informatie of medicijngebruik. Indien een lid dit niet toestaat kan Ichikan het lid weigeren om deel te nemen aan het evenement.

Ichikan op Facebook

Facebook