Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

Inschrijving en contributie:

 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en zal eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap in rekening worden gebracht.
 2. De betaling van de contributie geschiedt middels vooruitbetaling per kwartaal en kan voldaan worden door middel van automatische incasso of per  factuur. De eerste keer zal het bedrag afwijkend zijn wegens het eenmalige inschrijfgeld en afhankelijk van de startdatum van het lidmaatschap.
 3. Indien u per factuur wenst te betalen komt er € 5,00 administratiekosten bij en dient u zelf het verschuldigde contributiebedrag te voldoen op rekeningnummer NL 66 INGB 0005 6749 81 t.n.v. judovereniging Ichikan onder vermelding van het factuurnummer.
 4. De contributie wordt het einde van het kwartaal (maart, juni, september, december) geïncasseerd dan wel in rekening gebracht.
 5. Indien de automatische incasso geweigerd wordt en judovereniging Ichikan u hiervoor een herinnering moet versturen wordt er € 5,00 administratiekosten per keer in rekening gebracht.
 6. Bij betalingen via een factuur dient de contributie binnen 6 weken betaald te zijn. Indien u te laat bent komt er € 5,00 euro herinneringskosten bij.
 7. Contributiegelden kunnen worden aangepast na besluit van de algemene ledenvergadering.

 Trainingen:

 1. De judoka dient in het bezit te zijn van schone, deugdelijke en veilige sportkledij.
 2. De judoka dient hygiënische op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort geknipt zijn en dat de judoka zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens het sporten niet gedragen worden.
 3. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.

Opzegging en beëindiging lidmaatschap:

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website van Ichikan: www.ichikan.nl) te gebeuren.
 2. Opzegging geschied per kwartaal. Opzeggen kan vóór 30 maart, 30 juni, 30 september of 30 december, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd. Reeds betaalde contributie wordt niet terug betaald.
 3. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging voor automatische incasso. Als er sprake is van een betalingsachterstand kunnen wij de opzegging pas verwerken als alle betalingen zijn voldaan.
 4. Bij betalingsachterstand of wangedrag kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.

Aansprakelijkheid:

 1. Judovereniging Ichikan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de sporter. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
 2. Judovereniging Ichikan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Ichikan op Facebook

Ichikan op Twitter

JudoIchikan Vanaf vandaag is judovereniging Ichikan ook op Twitter te vinden.